Memur Maaşları

22 Ocak 2017 - 0 yorum
İstatistikçi Ne İş Yapar? Kabaca istatistikçiler toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen, derlemiş olduğu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar vericiye öneriler sunar.İstatistikçiler bir çok kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler bunların...
22 Ocak 2017 - 0 yorum
İş ve Meslek Danışmanları (İMD) Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında İş ve Meslek Danışmanı unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ilk...
22 Ocak 2017 - 0 yorum
Aşçılar Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Aşçı unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ilk yarısı için belirlenen %3 zam oranı sonucu...
22 Ocak 2017 - 0 yorum
Kimyagerler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıfında Kimyager unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ilk yarısı için belirlenen %3 zam oranı...
22 Ocak 2017 - 0 yorum
Veteriner Hekim Ne İş Yapar? Veteriner hekimler evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yaparlar. Veteriner...
20 Ocak 2017 - 0 yorum
Diş Protez Teknisyenleri Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfında Diş Protez Teknisyeni unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ilk yarısı için belirlenen %3...
20 Ocak 2017 - 0 yorum
Programcı Ne İş Yapar? Kamu kurum ve kuruluşlarında programcı unvanına sahip personeller bilgi işlem bürolarında görev yaparlar. Görev ve sorumlulukları kurumdan kuruma değişmektedir. Genel olarak görevleri kurumun web sayfasının hazırlanması, bilgi işlem alt yapısı sağlıklı işlemesi ve kurumun ihtiyacına göre yazılım...
20 Ocak 2017 - 0 yorum
Ekonomistler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Teknik Hizmetler Sınıfında Ekonomist unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ikinci yarısı için belirlenen %3  zam oranı sonucu tüm derece/kademedeki...
19 Ocak 2017 - 17s yorum
VHKİ Ne İş Yapar? Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni kamu kurumlarında unvanlı memurluklar olarak anılmaktadır. Yani memur kadrosuna haiz olanlar kurumlarındaki mevzuatına göre şartlarını taşımaları halinde bu kadroya geçebilmektedirler.Genel olarak büro işlerinde görev yapan VHKİ' ler her türlü yazışma işlemlerini bilgisayar...
19 Ocak 2017 - 0 yorum
Ambar Memuru Ne İş Yapar? Ambar ve depo memuru, ayniyat saymanını  mutemedidir Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet ve malzemenin geçici kabul ve kat'i tesellüm işlemleriyle, bunların gerek Ayniyat Talimatnamesi ve gerekse bu yönetmelik hükümlerine göre...
19 Ocak 2017 - 0 yorum
Bilgisayar İşletmeni Ne İş Yapar? Bilgisayar İşletmeni  kamu kurumlarında unvanlı memurluklar olarak anılmaktadır. Yani memur kadrosuna haiz olanlar kurumlarındaki mevzuatına göre şartlarını taşımaları halinde bu kadroya geçebilmektedirler.Genel olarak büro işlerinde görev yapan Bilgisayar İşletmenleri her türlü yazışma işlemlerini bilgisayar ortamında gerçekleştirirler. Bilgisayar İşletmeni Ne Kadar Zam...
19 Ocak 2017 - 0 yorum
Gassal Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Din Hizmetleri Sınıfında Gassal unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ilk yarısı için belirlenen %3 zam oranı sonucu Gassal...