Genel İdare Hizmetleri

22 Ocak 2017 - 0 yorum
İş ve Meslek Danışmanları (İMD) Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında İş ve Meslek Danışmanı unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ilk...
22 Ocak 2017 - 0 yorum
Aşçılar Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Aşçı unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ilk yarısı için belirlenen %3 zam oranı sonucu...
19 Ocak 2017 - 17s yorum
VHKİ Ne İş Yapar? Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni kamu kurumlarında unvanlı memurluklar olarak anılmaktadır. Yani memur kadrosuna haiz olanlar kurumlarındaki mevzuatına göre şartlarını taşımaları halinde bu kadroya geçebilmektedirler.Genel olarak büro işlerinde görev yapan VHKİ' ler her türlü yazışma işlemlerini bilgisayar...
19 Ocak 2017 - 0 yorum
Ambar Memuru Ne İş Yapar? Ambar ve depo memuru, ayniyat saymanını  mutemedidir Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet ve malzemenin geçici kabul ve kat'i tesellüm işlemleriyle, bunların gerek Ayniyat Talimatnamesi ve gerekse bu yönetmelik hükümlerine göre...
19 Ocak 2017 - 0 yorum
Bilgisayar İşletmeni Ne İş Yapar? Bilgisayar İşletmeni  kamu kurumlarında unvanlı memurluklar olarak anılmaktadır. Yani memur kadrosuna haiz olanlar kurumlarındaki mevzuatına göre şartlarını taşımaları halinde bu kadroya geçebilmektedirler.Genel olarak büro işlerinde görev yapan Bilgisayar İşletmenleri her türlü yazışma işlemlerini bilgisayar ortamında gerçekleştirirler. Bilgisayar İşletmeni Ne Kadar Zam...
18 Ağustos 2016 - 0 yorum
İcra Memurları Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında İcra Memuru unvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5 zam...
18 Ağustos 2016 - 0 yorum
Cezaevi Katipleri Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Cezaevi Katibi unvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5 zam...
13 Ağustos 2016 - 0 yorum
Daktilograf lar Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Daktilograf unvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5 zam oranı...
16 Temmuz 2016 - 0 yorum
Veznedar Ne İş Yapar? Veznedar kadrosundaki memurlar kamu kurumlarında büro ortamında çalışırlar, saymanlıkça yapılan tahsilat ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işlemleri yapar.Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe günlük kasa defterine kaydeder ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlar.Kamu...
15 Temmuz 2016 - 0 yorum
Zabıt Katibi Ne İş Yapar? Zabıt katipleri Adalet Bakanlığının merkez veya taşra teşkilatlarında istihdam edilirler. Adliyelerin mahkeme ve savcılık birimlerinde görev alırlar. Mahkeme olarak bölge idare mahkemesi, iş mahkemesi, asliye hukuk sayılabilir. Zabıt katiplerinin görevleri çalıştıkları birimden birime değişmektedir. Ancak birimdeki tüm...
14 Temmuz 2016 - 0 yorum
Şoför Ne İş Yapar? Şoför kadrosundaki memurlar kamu kurumlarında ulaştırma alanında istihdam edilmektedir.Makam veya servis araçlarında görev yapan şoförler kurumdaki görev tanımına ve amirlerin verdikleri emirler doğrultusunda çalışırlar. Şoförler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi...
14 Temmuz 2016 - 0 yorum
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Memur unvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5  zam oranı sonucu tüm derece/kademedeki Memur unvanlı memurların maaşları...