Memur Maaşları

26 Temmuz 2016 - 0 yorum
Çözümleyici Ne İş Yapar? Kamu kurum ve kuruluşlarında çözümleyici unvanına sahip personeller bilgi işlem bürolarında görev yaparlar. Görev ve sorumlulukları kurumdan kuruma değişmektedir. Genel olarak görevleri , bilgi işlem alt yapısı sağlıklı işlemesini sağlamak ve kurumun network ağının kurulumu ve yönetimidir. Çözümleyiciler...
22 Temmuz 2016 - 0 yorum
Sağlık Teknikeri Ne İş Yapar? Sağlık teknikerleri Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde ve aile sağlık merkezlerinde çeşitli branşlarda görev yaparlar.Bu branşlardan bazıları ; patoloji, diyaliz, rontgen, ilk ve acil yardım sayılabilir. Görev ve sorumlulukları branşlarına göre değişmektedir. Sağlık Teknikerleri Ne Kadar Zam...
21 Temmuz 2016 - 6s yorum
Teknisyen Ne İş Yapar? Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen unvanına sahip memurlar Teknik Hizmetler sınıfında istihdam edilirler bilgisayar, elektrik, mobilya,motor, metal işleri  vb. ve branşlarında branşın görev ve sorumluluğu doğrultusunda çalışırlar. Teknisyenler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı...
19 Temmuz 2016 - 0 yorum
Sağlık Memuru Ne İş Yapar? Sağlık Memurları kamu hastanelerinde, aile sağlık merkezlerinde bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir. Sağlık Memurları Ne Kadar Zam...
19 Temmuz 2016 - 0 yorum
Hizmetliler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfında Hizmetli unvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5  zam oranı sonucu tüm derece/kademedeki...
19 Temmuz 2016 - 0 yorum
Arkeolog Ne İş Yapar? Ağırlık olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında istihdam edilen arkeologlar, insanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
Hemşire Ne İş Yapar? Kamu hastanelerinde ve aile sağlık merkezlerinde bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, denetleyen ve izleyen kişidir. Hemşireler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
Ebe Ne İş Yapar? Kamu hastanelerinde ve aile sağlık merkezlerinde, doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır. Ebeler Ne Kadar Zam...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
Şehir Plancısı Ne İş Yapar? Şehir Plancıları ağırlıklı olarak Çevre Şehircilik Bakanlığında ve Belediyelerde istihdam edilirler temel görevleri şehirlerin planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekansal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek karar vericilere...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
Mimar Ne İş Yapar? Mimarlar kamu kurumlarında mesken, ticarî ve sanayi amaçlı binaları, şehir planları, peyzaj ve trafik sistemleri ile ilgili araştırmaları yürüterek, danışmanlık hizmetleri vererek tasarımlar yaparlar. Mimarlar Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
Mühendis Ne İş Yapar? Mühendis unvanına sahip personeller çeşitli branşlarda istihdam edilirler. Mühendislerin çalışma yerleri bürolar olabileceği gibi arazi yada atölyeler de olabilir.Bu nedenle her branşın görev tanımı ve çalışma koşulları farklılık göstermektedir.Sitemizde çeşitli mühendislik branşlarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Mühendisler Ne...
16 Temmuz 2016 - 0 yorum
Veznedar Ne İş Yapar? Veznedar kadrosundaki memurlar kamu kurumlarında büro ortamında çalışırlar, saymanlıkça yapılan tahsilat ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işlemleri yapar.Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe günlük kasa defterine kaydeder ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlar.Kamu...