Sağlık Hizmetleri

22 Ocak 2017 - 0 yorum
Kimyagerler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıfında Kimyager unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ilk yarısı için belirlenen %3 zam oranı...
22 Ocak 2017 - 0 yorum
Veteriner Hekim Ne İş Yapar? Veteriner hekimler evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yaparlar. Veteriner...
20 Ocak 2017 - 0 yorum
Diş Protez Teknisyenleri Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfında Diş Protez Teknisyeni unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ilk yarısı için belirlenen %3...
15 Ağustos 2016 - 0 yorum
Çocuk Gelişimleri Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çocuk Gelişimcisiunvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5 zam oranı sonucu...
13 Ağustos 2016 - 0 yorum
Diyetisyenler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfında Diyetisyen unvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5 zam oranı sonucu tüm...
11 Ağustos 2016 - 0 yorum
Eczacılar Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfında Eczacı unvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5 zam oranı sonucu tüm...
9 Ağustos 2016 - 0 yorum
Biyologlar Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfında Biyolog unvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5 zam oranı sonucu tüm...
7 Ağustos 2016 - 0 yorum
Fizyoterapist Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfında Fizyoterapist unvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5 zam oranı sonucu tüm...
22 Temmuz 2016 - 0 yorum
Sağlık Teknikeri Ne İş Yapar? Sağlık teknikerleri Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde ve aile sağlık merkezlerinde çeşitli branşlarda görev yaparlar.Bu branşlardan bazıları ; patoloji, diyaliz, rontgen, ilk ve acil yardım sayılabilir. Görev ve sorumlulukları branşlarına göre değişmektedir. Sağlık Teknikerleri Ne Kadar Zam...
19 Temmuz 2016 - 0 yorum
Sağlık Memuru Ne İş Yapar? Sağlık Memurları kamu hastanelerinde, aile sağlık merkezlerinde bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir. Sağlık Memurları Ne Kadar Zam...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
Hemşire Ne İş Yapar? Kamu hastanelerinde ve aile sağlık merkezlerinde bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, denetleyen ve izleyen kişidir. Hemşireler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
Ebe Ne İş Yapar? Kamu hastanelerinde ve aile sağlık merkezlerinde, doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır. Ebeler Ne Kadar Zam...