Teknik Hizmetler

22 Ocak 2017 - 0 yorum
İstatistikçi Ne İş Yapar? Kabaca istatistikçiler toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen, derlemiş olduğu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar vericiye öneriler sunar.İstatistikçiler bir çok kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler bunların...
22 Ocak 2017 - 0 yorum
Kimyagerler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıfında Kimyager unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ilk yarısı için belirlenen %3 zam oranı...
20 Ocak 2017 - 0 yorum
Programcı Ne İş Yapar? Kamu kurum ve kuruluşlarında programcı unvanına sahip personeller bilgi işlem bürolarında görev yaparlar. Görev ve sorumlulukları kurumdan kuruma değişmektedir. Genel olarak görevleri kurumun web sayfasının hazırlanması, bilgi işlem alt yapısı sağlıklı işlemesi ve kurumun ihtiyacına göre yazılım...
20 Ocak 2017 - 0 yorum
Ekonomistler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Teknik Hizmetler Sınıfında Ekonomist unvanına sahip memurların 2017 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2017 yılının ikinci yarısı için belirlenen %3  zam oranı sonucu tüm derece/kademedeki...
7 Ağustos 2016 - 0 yorum
Fizikçiler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan Teknik Hizmetler Sınıfında Fizikçi unvanına sahip memurların 2016 yılı maaşları hesaplanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısı için belirlenen %5 zam oranı sonucu tüm...
26 Temmuz 2016 - 0 yorum
Çözümleyici Ne İş Yapar? Kamu kurum ve kuruluşlarında çözümleyici unvanına sahip personeller bilgi işlem bürolarında görev yaparlar. Görev ve sorumlulukları kurumdan kuruma değişmektedir. Genel olarak görevleri , bilgi işlem alt yapısı sağlıklı işlemesini sağlamak ve kurumun network ağının kurulumu ve yönetimidir. Çözümleyiciler...
21 Temmuz 2016 - 6s yorum
Teknisyen Ne İş Yapar? Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen unvanına sahip memurlar Teknik Hizmetler sınıfında istihdam edilirler bilgisayar, elektrik, mobilya,motor, metal işleri  vb. ve branşlarında branşın görev ve sorumluluğu doğrultusunda çalışırlar. Teknisyenler Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı...
19 Temmuz 2016 - 0 yorum
Arkeolog Ne İş Yapar? Ağırlık olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında istihdam edilen arkeologlar, insanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
Şehir Plancısı Ne İş Yapar? Şehir Plancıları ağırlıklı olarak Çevre Şehircilik Bakanlığında ve Belediyelerde istihdam edilirler temel görevleri şehirlerin planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekansal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek karar vericilere...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
Mimar Ne İş Yapar? Mimarlar kamu kurumlarında mesken, ticarî ve sanayi amaçlı binaları, şehir planları, peyzaj ve trafik sistemleri ile ilgili araştırmaları yürüterek, danışmanlık hizmetleri vererek tasarımlar yaparlar. Mimarlar Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
Mühendis Ne İş Yapar? Mühendis unvanına sahip personeller çeşitli branşlarda istihdam edilirler. Mühendislerin çalışma yerleri bürolar olabileceği gibi arazi yada atölyeler de olabilir.Bu nedenle her branşın görev tanımı ve çalışma koşulları farklılık göstermektedir.Sitemizde çeşitli mühendislik branşlarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Mühendisler Ne...
14 Temmuz 2016 - 0 yorum
Tekniker Ne İş Yapar? Teknikerler çalıştıkları kurumda farklı branş ve sınıflarda görev yapmaktadırlar. Örneğin Teknik Hizmetler Sınıfında (bilgisayar, elektrik, motor, makina, iklimlendirme, matbaa vb.) Sağlık hizmetleri sınıfında (Fizik tedavi ve  rehabilitasyon, paramedik, acil tıp, diş protez) vb. örnekler verilebilir. Teknikerler kurumlarında görev...