İdari Personel

Bilgisayar İşletmeni Kimdir? Bilgisayar İşletmeni, kamu kurumlarında büro ortamında görev yapan, bölümle ilgili iş ve...
Düz Memurluk Nedir? Düz Memurluk, kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel...
Doçent(Akademik) Kimdir? Doçent(Akademik), Yükseköğretim kurumlarında belirli bir branşta ders karşılığı yada kadro karşılığı çalışan uzman...
Şube Müdürü Kimdir? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel İdare Hizmetleri...
Eğitim Uzmanı Kimdir? Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı...
Daktilograf Kimdir? Daktilograf, kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel İdare Hizmetleri...
Memur Kimdir? Memur, kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel İdare Hizmetleri Sınıfı...
İcra Memuru Kimdir? İcra Memuru, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı...
İcra Katibi Kimdir? İcra Katibi, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa...
Aşçı Kimdir? Aşçı, kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, kurumların yemekhane,...
Mütercim Tercüman Kimdir? Mütercim, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik, sağlık, akademik, medikal, ticari, edebi vb...
Şoför Kimdir? Şoför kadrosundaki memurlar kamu kurumlarında ulaştırma, destek birimlerinde makam veya servis araçlarında görev...
123