Yargı Personeli

Cezaevi Katibi  Kimdir? Cezaevi Katibi , Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı...
Avukat Kimdir? Avukat, Adalet Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Avukatlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında...
Hakim Kimdir? Adalet Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan kadrolu...
Savcı Kimdir? Adalet Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan kadrolu...
İnfaz Koruma Memuru Kimdir? İnfaz Koruma Memuru, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne...
Zabıt Katibi Kimdir? Zabıt Katibi, kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdare...
Mübaşir Kimdir? Mübaşir, Adalet Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında...