Maaş Rehberi

Eczacı Maaşları 2021 Ne Kadar?

Eczacı Maaşları

Kamu kurumlarında eczacı maaşları ne kadar, eczacı kadrosunda görev yapanların maaş ve özlük haklarını inceleyeceğiz.

Eczacı kimdir nasıl olunur, görev ve sorumlulukları nelerdir, kurumlara ataması nasıl yapılır gibi diğer konulara da yazımız içinde değineceğiz.

Eczacı Kimdir?

Üniversitelerin Lisans “Eczacılık” programından mezun olanlar eczacı unvanına sahip oluyor. Bu unvanla kamuda açılacak kadrolara ve özel sektördeki iş ilanlarını başvurabiliyorlar. Ayrıca eczacılar kendi işyerlerini açıp işletebiliyorlar.

Kamudaki eczacılari, Sağlık bakanlığına bağlı hastanelerin ecza depolarında görev yaparlar.

Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kamuda görev yapan eczacıların genel olarak görevleri şunlardır;

+ İlaç hammaddeleri ile ilaç ve ilaç müstahzarlarının araştırılmasını, tasarımını, geliştirilmesini, üretimini, kalite kontrolünü ve tanıtımını yapar, kalite güvencesini sağlar. İlaç ve müstahzarların ruhsatlandırılmasını, dağıtımını, depolanmasını ve korunmasını sağlar.

+ Hastanelerde ve serbest eczanelerde reçeteli ve reçetesiz ilaç ve müstahzarların hazırlanmasını, hastaya sunulmasını, kaydedilmesini ve hastanın ilaç tedavi sürecinin izlenmesini sağlar, ortaya çıkan istenmeyen etkileri sorumlu tabip ile paylaşır.

+ Kozmetik ürünler ile bitkisel droglar, bunları içeren müstahzarlar ve homeopatik ürünlerin araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi, üretimi ve sunumunda görev alır ve bu preparatlar hakkında danışmanlık hizmeti verir.

+ Akılcı ilaç kullanım ilkelerine uygun hareket eder.

+ Hastayı, ilaçları, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve malzemelerini güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için bilgilendirir.

+ Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği zararın en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, farmakovijilans çalışmalarını yürüterek mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirir.

+ Majistral preparatları, sitotoksik, steril ilaçları ve radyofarmasötik ürünleri, ürün kalitesi, güvenilirlik ve etkinliğini güvence altına alacak şekilde hazırlar ve sunar.

+ Steril ürünleri, son ürünün sterilitesini güvence altına alacak şekilde hazırlayarak sunar.

+ İlacın üretim ve dağıtım kanalları ile analiz laboratuarlarının ve klinik araştırma ve uygulama merkezlerinin denetiminde görev alır.

+ İlaç etkileşimleri, uyumsuzluk ve kontrendikasyonları, yan etkileri, doz ve uygun ilaç depolama konuları ile ilgili olarak hekimlere ve hastalara bilgi ve danışmanlık hizmeti verir.

+ İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde görev alır.

Eczacı Maaşları Ne Kadar?

Devlete eczacı olarak atananlar, minimum lisans düzeyinden atanacakları için, 9.derecenin 1.kademesinden göreve başlarlar. (DK:9/1)

Aşağıdaki tabloda da detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, göreve yeni başlayan eczacıların emeklilik hizmet yılını doldurana dek alacağı maaşlar tablo halinde listelenmiştir.

D/KHizmet YılıEğitimNet Maaş
9/1Yeni BaşlayanLisans5.648 TL
8/1 3 yılLisans5.762 TL
7/1 6 yılLisans5.786 TL
6/1 9 yılLisans5.832 TL
5/1 12 yılLisans5.866 TL
4/1 15 yılLisans6.130 TL
3/1 18 yılLisans6.222 TL
2/1 21 yılLisans6.498 TL
1/1 24 yılLisans6.592 TL
1/425 yıl ve üzeriLisans6.614 TL

Notlar:

1) Maaş hesaplamasında bekar ve çocuksuz personel kriterleri dikkate alınmıştır.
2) Hesaplamaya zorunlu BES kesintisi ve sendika aidat kesintisi dahil edilmemiştir.
3) Bölgeler arası ek tazminat ve fazla çalışma ücreti dahil edilmemiştir.
4) Sağlık Bakanlığında görev yapanlar için; sabit döner sermaye dahil edilmiş ancak fazla çalışma ücreti ile nöbet ve icap ücretleri dahil edilmemiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ