Maaş Rehberi

İdari Personel

Bekçi Kimdir? Çarşı ve Mahalle Bekçileri, İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışırlar ve görev yaptığı...
Sayman Kimdir? Sayman, kamu kurum ve kuruluşların muhasebe, döner sermaye işletmeleri ve mali işler biriminde görev...
Kamu kurumlarında sosyal çalışmacı olarak görev yapanların maaşlarını inceleyeceğiz. Öncelikle sosyal çalışmacı kimdir, görevleri nelerdir...
Otobüs Kaptanı Kimdir? Otobüs Kaptanı; kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, kurumların ulaşım...
İcra Memuru Kimdir? İcra Katibi, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa...
Vhki Maaşları Ne Kadar? Kamu kurumlarında görev yapan vhki maaşları ne kadar, veri hazırlama ve...
İcra Katibi Kimdir? İcra Katibi, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa...
Arşiv Memuru Kimdir? Arşiv Memuru kamu kurum ve kuruluşlarında arşiv hizmetleri bölümünde çalışan kadrolu personeldir....
Düz Memur Maaşı Ne Kadar? Kamu kurumlarında düz memur maaşı ne kadar, düz memur olarak...
İş ve Meslek Danışmanı (İMD) Kimdir? İş ve Meslek Danışmanlığı, ülkemizdeki işsizliği azalmak, eğitimini tamamlayan...
Belediye Memur Maaşları Ne Kadar? Belediye memur maaşları ne kadar? Belediyelerde ve belediye bağlı iştiraklerde...
İnfaz Koruma Memuru Kimdir? İnfaz Koruma Memuru, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne...
Kamu kurumlarında sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapanların maaşlarını inceleyeceğiz. Öncelikle sosyal hizmet uzmanı kimdir,...
Zabıt Katibi Maaşları Kamu kurumlarında, ağırlıklı olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan zabıt katiplerinin maaşları...
Ambar Memuru Kimdir? Ambar Memuru; kamu kurum ve kuruluşların destek hizmetleri, ayniyat, muhasebe gibi birimlerinde...
Cezaevi Katibi  Kimdir? Cezaevi Katibi , Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı...
Veznedar Kimdir? Veznedar kadrosundaki memurlar kamu kurumlarında büro ortamında çalışırlar, saymanlıkça yapılan tahsilat ve kasadan...
Bilgisayar İşletmeni Maaşları Kamu kurumlarında bilgisayar işletmeni maaşları ne kadar, bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapanların...
12